Fic list

Hello!

Để thuận tiện cho việc tìm lại fic mà không phải kéo kéo suốt cả một trang wordpress dài dằng dặc thì mình đã tạo cái list này 🙂

Đây là danh sách những fic mà mình đã và đang dịch / viết. Mỗi khi có fic mới hoặc sau khi hoàn thành 1 fic, mình sẽ update luôn cho đỡ quên. Hi vọng cái list này sẽ ngày càng dài ra 😀

Enjoy!

Aint Nobodys Business

[Trans-fic][MarkJin] Ain’t nobody’s business

Oneshot – Completed

All I ask

[Trans-fic][MarkJin] All I ask

Oneshot – Completed

[Trans-fic][MarkJin] Anh yêu em

Oneshot – Completed

rain-09

[Trans-fic][MarkJin] Ameoto

Long fic – Completed

A tale to tell

[Trans-fic][MarkJin] A Tale to Tell

Short fic – Completed

blame-it-on-the-pills

[Trans-fic][MarkJin] Blame it on the pills

Short fic – Completed

Burn

[Trans-fic][MarkJin] Burn

Oneshot – Completed

byeongja-horan

[Wri-fic][MarkJin] Byeongja Horan

Long fic – Completed

the-lost-boy

[Trans-fic][MarkJin] Case Unclosed: The lost boy in Hyungdo Massacre

Long fic – Completed

8200502551_2cf8260087_a

[Trans-fic][JJProject] Cho tới ngày Nguyệt Viên

Oneshot – Completed

Untitled3

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love

Medium fic – Completed

MKvfc25a

[Edit | Đoản][MarkJin] Đoán không ra

Oneshot – Completed

100404742_F99A4272

[Trans-fic][MarkJin] English Lesson

Oneshot – Completed

gay stuff

[Trans-fic][MarkJin] Gay Stuff

Oneshot – Completed

field-of-flowers-vintage-wallpaper-2

[Trans-fic][MarkJin] Hana (Ameoto Extra)

Short fic – Completed

Untitled1

[Trans-fic][MarkJin] I’m Not Dumb Its Just You Make Me Speechless

Shot fic – Completed

laundry-business2

[Trans-fic][MarkJin] Laundry

Short fic – Completed

Lucid dream

[Wri-fic][MarkJin] Lucid Dream

Oneshot – Completed

Untitled1

[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate

Short fic – Completed

Untitled-1

[Wri-fic][MarkJin] Những đoạn ký ức

Short fic – Completed

8200502551_2cf8260087_c

[Trans-fic][JJProject] Ngày hoa mai nở rộ

Short fic – Completed

Nothing last forever

[Trans-fic][MarkJin] Nothing last forever

Short fic – Completed

Of a stranger and a lover next door

[Wri-fic][MarkJin] Of a stranger and a lover next door

Medium fic – On going

Of borrowed pencils

[Trans-fic][MarkJin] Of borrowed pencils

Oneshot – Completed

of-little-surprises-and-brand-new-chances

[Trans-fic][MarkJin] Of Little Surprises and Brand New Chances

Short fic – Completed

Untitled

[Trans-fic][MarkJin] Of Love stories and Korean history

Short fic – Completed

One last time

[Trans-fic][MarkJin] One last time

Short fic – On going

fW5cshFjrmk

[Trans-fic][MarkJin] Only You ❤

Oneshot series – On going

Prison cell number 19

[Wri-fic][MarkJin] Phòng giam số 19

Oneshot – Completed

pleiades_gendler_big1

[Trans-fic][MarkJin] Pleiades

Oneshot – Completed

RVbM5FY1

[Trans-fic][MarkJin] Price Tag

Oneshot – Completed

Untitled2

[Trans-fic][MarkJin] Release

Oneshot – Completed

Hospital-Operating-Room-Hermetic-Door1

[Trans-fic][MarkJin] Scalpel

Medium fic – Completed

Some sort of day today

[Trans-fic][MarkJin] Some sort of day today

Oneshot – Completed

The dream walker

[Trans-fic][MarkJin] The Dream Walker

Short fic – Completed

the-end

[Trans-fic][MarkJin] The End

Oneshot – Completed

Untitled

[Trans-fic][MarkJin] The First Law of Motion

Short fic – Completed

The Identity Thief

[Trans-fic][MarkJin] The Identity Thief

Oneshot – Completed

The mirror

[Trans-fic][MarkJin] The mirror

Short fic – Completed

The travelling soul

[Wri-fic][MarkJin] The traveling soul

Short fic – Completed

Water and Glass

[Trans-fic][MarkJin] Water and Glass

Oneshot – Completed

people-put-flowers-graves_17413cefbbf774cba

[Trans-fic][MarkJin] We aren’t in between

Long fic – Completed

Winter Bird

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird

Long fic – Completed

You, my moon

[Trans-fic][MarkJin] You, my Moon

Short fic – Completed

Your name

[Trans-fic][MarkJin] Your name

Short fic – Completed

Advertisements