Category · Sum-up

[Sum-up] Reasons to LOVE MarkJin – Part 1

Chuyên mục Tổng hợp ^^

Vì sao nên ship MarkJin? Vì sao nên yêu hai đứa thiếu muối thừa đường này? Vì sao nên đâm đầu vào soi moment của hai đứa? …
Tất cả những lí do đó sẽ được mình – Park Eun Rim – tổng hợp tại đây.
Hiện tại đang trong quá trình thu thập và sắp xếp, hi vọng nhận được góp ý của mọi người để có thể hoàn thành chuyên mục này một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Continue reading “[Sum-up] Reasons to LOVE MarkJin – Part 1”