Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] Of borrowed pencils

Title: Of borrowed pencils (Tạm dịch: Chiếc bút chì đi mượn)
Author: princesszaf@AO3
Link gốc: http://archiveofourown.org/works/2521343/chapters/5602238
Warning: mild swearing, some naughty insinuations, teasing jinyoung

Continue reading “[Trans-fic][MarkJin] Of borrowed pencils”

Advertisements
Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] Burn

Title: Burn (Tạm dịch: Thiêu đốt)
Author:  LoveIsAMyth (sweetponzu)
Link fic gốc: http://archiveofourown.org/works/3860185/chapters/8620777
Status: Hoàn thành
Warning: Angst, Unfaithful relationship, reverse chronology, First person POV
Continue reading “[Trans-fic][MarkJin] Burn”

Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] Some sort of day today

Title: Some sort of day today
Author: megs_got_all7 (megyal)
Link fic gốc: http://archiveofourown.org/works/8218592/chapters/18835250
Status fic gốc: Oneshot / Hoàn thành

Fic dịch đã được sự cho phép từ tác giả. Vui lòng không đưa ra khỏi đây.
Cảm ơn.

Continue reading “[Trans-fic][MarkJin] Some sort of day today”