Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 9

Chapter 9: Blindsides

Winter Bird

“Này, đừng có nhìn cô ấy với ánh mắt đó, thằng chó này!”

“Tao không nhé, cái mẹ gì thế?

“Thôi nào Bam. Cũng chẳng phải anh ta sẽ dùng ánh mắt đó mà ăn em được.”

Continue reading “[Trans-fic][MarkJin] Winter Bird – Chapter 9”

Advertisements